Baanreglement

Baanreglement TOP Tennis Papendrecht

Alle leden zijn verplicht zich aan onderstaand baanreglement te houden en aan schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van het Management team of de commissieleden. 

Toegang tot de banen.

 • Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van TOP Tennis en hun introducés 

 • Ook als je lessen volgt (april-september) bij Atvantage Tennisacademy moet je lid zijn van de vereniging om gebruik te mogen maken van de banen.

 • Op verzoek van een bestuurslid of een commissielid ben je verplicht je ledenpas te tonen. Een ledenpas is persoonlijk, het is dus niet toegestaan je pas “uit te lenen”.

 • Zowel de buiten- als de binnenbanen dienen betreedt te worden met de juiste schoenen en in tenniskleding. Binnenbanen mogen alleen met schone schoenen betreden worden. 

 • Niet leden kunnen een baan reserveren via tennisboeker.nl

Online reserveren en spelen op de banen.

 • Er mag op geen enkele baan gespeeld worden als er sneeuw op de baan ligt en ten tijde van opdooi, of wanneer deze is gereserveerd voor onderhoud.

 • Je mag de baan op als je deze online hebt gereserveerd via de KNLTB Clubapp. Alle spelers staan vermeld in de reservering. Heb je een introducee dan voer je deze op als "gast" in de reservering. De spelers op de baan moeten overeenkomen met de spelers in de reservering.

 • Je mag de baan op als niet-lid van TOP Tennis als je een reservering gemaakt hebt via tennisboeker.nl.

Verlaten van de baan

 • De gravelbanen dienen altijd volledig geveegd te worden, ook achter de baseline.
 • Na het vegen de netten aan de beugel weer terughangen aan het hek.
 • Afval dient netjes in de aanwezige prullenbakken gedeponeerd te worden. Laat geen vuil achter op de baan.

Regeling introducés 

 • Een lid mag iemand introduceren. De kosten bedragen € 6,50 per introducee per reservering. Voeg gast toe bij online reserveren.

Het niet houden aan bovenstaand reglement kan schorsing als lid van TOP tot gevolg hebben.

Openingstijden Tennispark

Openingstijden Tennispark en horeca zomerperiode 
 
Tijdens het zomerseizoen zijn de volgende openingstijden van toepassing:
 
 • Het tennispark en de horeca zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 uur - 23:00 uur (tijdens activiteiten de openingstijden op basis van de activiteit)
 • Het tennispark is op zaterdag en zondag geopend van 08.30 uur tot 18.00 uur. De horeca is op zaterdag en zondag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur (tijdens activiteiten de openingstijden op basis van de activiteit)