Opzeggen

Beëindiging lidmaatschap

 
Voor beeindiging van uw lidmaatschap dient u vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie. Na deze opzegging heeft u dan nog t/m 31 december de mogelijkheid gebruik te blijven maken van de faciliteiten op het tennispark.
Alleen voor de navolgende zaken kan een lidmaatschap na 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar worden opgezegd:
 
1) Bij overlijden
2) Bij ziekte of blessure*
 
* Bij opzegging vanwege ziekte of blessure dient u wel een originele schriftelijke bevestiging te kunnen overhandigen van de betrokken arts(en), waaruit blijkt dat u niet in staat  bent om te tennissen. Deze kunt u opsturen naar Tennisvereniging TOP Ledenadministratie, Aalscholver 42, 3356 EA Papendrecht.
 
Omzetten lidmaatschap
 
Het omzetten van lidmaatschappen, bijvoorbeeld van senioren naar ochtendlidmaatschap of naar flex- of smartlidmaatschap moet altijd voor 1 december van het lopende jaar en is van toepassing voor het eerstvolgende kalenderjaar. U dient de ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen. Het spreekt voor zich dat junioren automatisch seniorlid worden als ze leeftijd van 18 jaar zullen bereiken in de betrokken kalenderjaren, en u ons daarover niet behoeft te informeren.
 
Alles per e-mail
 
Voor de afhandeling van bovengenoemde zaken volstaat het sturen van een email onder vermelding van uw persoonsgegevens en bondsnummer naar [email protected] Let er hierbij wel op dat u een bevestiging vanuit de ledenadministratie ontvangt om er zeker van te zijn dat uw verzoek goed is doorgekomen.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 615 9145

Address

Parkweg 5
3356LM Papendrecht