Opzeggen


Beëindiging lidmaatschap

Voor beeindiging van uw lidmaatschap dient u ruim voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar (dat loopt van 1 januari t/m 31 december) op te zeggen. U dient u dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar. Na deze opzegging heeft u dan nog t/m 31 december de mogelijkheid gebruik te blijven maken van de faciliteiten op het tennispark.
Alleen voor de navolgende zaken kan een lidmaatschap na 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar worden opgezegd:
 
1) Bij overlijden
2) Bij ziekte of blessure*
 
* Bij opzegging vanwege ziekte of blessure dient u wel een originele schriftelijke bevestiging te kunnen overhandigen van de betrokken arts(en), waaruit blijkt dat u niet in staat  bent om te tennissen. Deze kan worden afgegeven achter de bar t.a.v. de Ledenadministratie.

Omzetten lidmaatschap

Het omzetten van lidmaatschappen, bijvoorbeeld van senioren naar ochtendlidmaatschap, kan alleen per 1 januari van ieder kalenderjaar geschieden. Hiervoor dient u uiterlijk vóór 1 december van ieder kalenderjaar de ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen. Het spreekt voor zich dat junioren automatisch seniorlid worden als ze leeftijd van 18 jaar zullen bereiken in de betrokken kalenderjaren, en u ons daarover niet behoeft te informeren.

Alles per e-mail

Voor de afhandeling van bovengenoemde zaken volstaat het sturen van een email onder vermelding van uw persoonsgegevens en bondsnummer naar [email protected] Let er hierbij wel op dat u een bevestiging vanuit de ledenadministratie ontvangst om er zeker van te zijn dat uw verzoek goed is doorgekomen.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

078 - 615 91 45

Address

Parkweg 5
3356LM Papendrecht
Nederland