Huishoudelijke regels & baanreglement

 

Huishoudelijke regels & baanreglement voor abonnementhouders
Om te waarborgen dat we binnen TOP Padel allemaal met evenveel plezier onze sport kunnen beoefenen, is het belangrijk om goede transparante regels te hebben. 

1.      ABONNEMENTEN EN SPEELRECHT

Onze abonnementen geven de speler recht om te spelen op onze indoorpadelbanen tussen 8.30 uur en de eindtijd van het abonnement. 16.00/19.00 uur of tot sluitingstijd. Een winter/zomer abonnement is persoonlijk!

2.      Introducé

Het is toegestaan om gastspelers te introduceren bij TOP. Nog niet bekent met wie je gaat padellen vul dan bij naam introducee in en bij mailadres je eigen mailadres 

De kosten bedragen € 10,00 per uur.

Voorwaarden 

Reserveren van een padelbaan gaat via de KNLTB ClubApp.
Een introducé mag alleen spelen als het verschuldigde bedrag vooraf wordt voldaan.    
Het is van belang dat de introducé met de juiste schoenen de baan betreedt.     
Het lid dat de introducé meebrengt is ten allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en zorgt ervoor dat de introducé op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan.      
De spelers op de baan moeten overeenkomen met de spelers in de reservering.


3.      KLEDING EN SCHOENEN

Het is alleen toegestaan om gebruik te maken van de banen met de daarvoor bestemde sportkleding en voor de baan bestemde schoenen. Voor de binnenbanen is het alleen toegestaan om daarvoor schone schoenen te gebruiken. 

4.      BAANRESERVERING

Het online reserveren van een baan gaat via de KNLTB Club app.
De personen van de baanreservering moeten overeenkomen met de personen die op de baan staan.
De speeltijd voor 2/3 spelers is 60 minuten en voor 4 spelers 90 minuten. Heb je een baan gereserveerd maar kom je toch niet padellen, dan ben je verplicht om de baan te annuleren. Hierdoor hebben andere abonnementhouders weer volop de mogelijkheid om een baan te reserveren. Het onnodig leeg laten liggen van banen door niet te annuleren heeft consequenties voor de hoofdboeker.


5.      ALGEMEEN SPEELSCHEMA

Het bestuur /de organisator reserveert de banen voor clubavonden, competitie, toernooien enz. Deze activiteiten en tijden worden vermeld op de website, afhangbord. Voor recreanten zijn er dan beperkte vrijspeel mogelijkheden. 

6.      ALGEHELE GEDRAGSREGELS

Spelers dienen zich te houden aan de algemene normen en waarden waarbij sportiviteit op de eerste plaats staat. Het gooien met materialen, verbaal of non-verbaal agressief gedrag, uitingen met krachttermen, vloeken en ernstige ziektes worden niet geaccepteerd. Wij hanteren hierbij de Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ van de KNLTB.

7.      BETREDEN VAN BANEN

Tijdens het gebruik van de baan dient maximum voorzorg genomen te worden om medespelers op andere banen niet te verstoren tijdens het spel.

8.      LESGEVEN OP DE VOOR TOP PADEL BESCHIKBARE BANEN

Voor padelles is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Padelschool en het Tenniscentrum Papendrecht.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van TOP een padeltrainer van een derde partij mee te nemen voor les op een gereserveerde/gehuurde baan.

9.      MATERIAAL GEBRUIK TIJDENS SPELEN

Op de baan mogen geen andere materialen aanwezig zijn dan noodzakelijk voor het spel. Tassen, kleding, rackets, losse ballen, enz. dienen geplaatst te worden achter de baan. Per baan mogen niet meer dan vier spelers aanwezig zijn m.u.v. lesbanen en padelclinics.

10.    OVERTREDINGEN EN SANCTIES

Overtredingen van de huishoudelijke regels kunnen gemeld worden bij [email protected]. Het bestuur zal overtredingen beoordelen en eventuele sancties nemen. Denk daarbij aan het tijdelijk blokkeren van je speelrecht. 

11. Baanreglement TOP Padel Papendrecht

Alle abonnementhouders zijn verplicht zich aan onderstaand baanreglement te houden en aan schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van het Management team of de commissieleden. 

12. Toegang tot de banen

Toegang tot de banen hebben uitsluitend abonnementhouders van TOP Padel en hun introducés. Geen abonnement dan kun je een baan reserveren via meetandplay.nl 


Je mag de baan op als je deze online hebt gereserveerd via de KNLTB Clubapp. Alle spelers staan vermeld in de reservering. Heb je een introducé dan voer je deze op als "gast" in de reservering. De spelers op de baan moeten overeenkomen met de spelers in de reservering.

Verlaten van de baan ·      

Afval dient netjes in de aanwezige prullenbakken gedeponeerd te worden. Laat geen vuil achter op de baan.