Huishoudelijke regels TOP Tennis en baanreglement

Om te waarborgen dat we binnen TOP Tennis allemaal met evenveel plezier onze sport kunnen beoefenen, is het belangrijk om goede transparante regels te hebben. Zoals bij elke vereniging zijn er dus ook bij TOP Tennis diverse regels waar we ons aan te houden hebben. De basis voor deze regels, zijn de regels van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). De KNLTB heeft deze basisregels gepubliceerd in het Tennis Spelregel Boekje en in de regels voor competities en toernooien en Fairplay

Als vereniging zijn wij te gast bij Tenniscentrum Papendrecht. Met andere woorden, het park is niet in beheer van de vereniging. Als leden van de vereniging kunnen wij alleen gebruik maken van het park conform de gemaakte afspraken tussen tennisvereniging en tenniscentrum zoals hieronder beschreven.

1.      LIDMAATSCHAPSTYPE EN SPEELRECHT
1.1. Lidmaatschapstype

Voor informatie over de verschillende soorten lidmaatschappen, verwijzen we je naar https://www.tv-top.nl/lid-worden

1.2. Speelrecht

Zomerperiode april t/m september

Leden hebben speelrecht op alle buitenbanen en beschikbare binnenbanen. Tijdens activiteiten zijn er uitzonderingen op de beschikbaarheid van de tennisbanen.

Lesbanen

De tennisschool heeft tijdens de zomerlessen recht op:

 • Tot 19.00 uur 3 buitenbanen en 2 binnenbanen (uitzondering activiteiten)
 • Na 19.00 uur 2 buitenbanen en 2 binnenbanen
 • Bij regen 2 binnenbanen

Indien nodig kan hiervan worden afgeweken als er vanuit TOP leden veel vraag is naar tennisles.

Winterperiode oktober t/m maart

In de winterperiode heb je speelrecht op alle bespeelbare buitenbanen en geen vrij speelrecht op de binnenbanen (m.u.v. leden met een winterabonnement of een binnen buiten lidmaatschap. zie TOP Tennis/lidmaatschap

2.      Introducé

Het is toegestaan om gastspelers te introduceren bij TOP. De kosten bedragen € 7,- per uur.

Voorwaarden

 • Reserveren van een tennisbaan gaat via de KNLTB ClubApp.
 • Een introducé mag alleen spelen als het verschuldigde bedrag wordt voldaan.    
 • Het is van belang dat de introducé met de juiste schoenen de baan betreedt.     
 • Het lid dat de introducé meebrengt is ten allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en zorgt ervoor dat de introducé op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan.   
 • De spelers op de baan moeten overeenkomen met de spelers in de reservering.
3.      KLEDING EN SCHOENEN

Het is alleen toegestaan om gebruik te maken van de banen met de daarvoor bestemde sportkleding en voor de baan bestemde schoenen. Voor de binnenbanen is het alleen toegestaan om daarvoor schone tennisschoenen te gebruiken. 

4.      BAANRESERVERING
 • Het online reserveren van een baan gaat via de KNLTB Club app.
 • De personen van de baanreservering moeten overeenkomen met de personen die op de baan staan.
 • De speeltijd voor single is 60 minuten en voor dubbel 90 minuten tot 18.00 uur. Na 18.00 uur is de speeltijd 60 minuten.
 • Pas als de speelperiode voorbij is, kan men opnieuw online reserveren.
 • Heb je een baan gereserveerd maar kom je toch niet tennissen, dan ben je verplicht om de baan te annuleren. Hierdoor hebben andere leden weer volop de mogelijkheid om een baan te reserveren. Het onnodig leeg laten liggen van banen door niet te annuleren heeft consequenties voor de hoofdboeker.

Tijdens de zomerperiode is het mogelijk om een beschikbare binnenbaan te reserveren via de clubapp.
Let wel dat je een keuze tussen binnen- en buitenbaan moet maken. Je kan zolang er banen beschikbaar zijn altijd je reservering wijzigen. Maar is binnen alles gereserveerd en het gaat onverwachts regenen dan kan je niet uitwijken naar binnen als je buiten gereserveerd hebt. 

Heb je een binnenbaan gereserveerd  en het gaat regenen dan heeft de tennisschool voorrang op baan 6 binnen en de blaashal baan 7 en/of 8. 
Ook georganiseerde activiteiten en competitiespelers hebben voorrang om bij regen naar binnen te gaan. Je gereserveerde baan kan in dit geval worden geannuleerd. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail. 

5.      ALGEMEEN SPEELSCHEMA

Het bestuur /de organisator reserveert de banen voor clubavonden, competitie, toernooien enz. Deze activiteiten en tijden worden vermeld op de website, afhangbord. Voor recreanten zijn er dan beperkte vrijspeel mogelijkheden. Ingeval van slecht weer zullen activiteiten naar de binnenbanen verplaatst worden en vervalt de mogelijkheid tot vrijspelen. 

6.      ALGEHELE GEDRAGSREGELS

Spelers dienen zich te houden aan de algemene normen en waarden waarbij sportiviteit op de eerste plaats staat. Het gooien met materialen, verbaal of non-verbaal agressief gedrag, uitingen met krachttermen, vloeken en ernstige ziektes worden niet geaccepteerd. Wij hanteren hierbij de Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ van de KNLTB.

7.      BETREDEN VAN BANEN

Tijdens het gebruik van de baan dient maximum voorzorg genomen te worden om medespelers op andere banen niet te verstoren tijdens het spel. Het betreden van banen waar andere spelers staan te spelen is niet toegestaan zonder toestemming van deze spelers. Voorbeelden van het betreden zijn het oversteken naar een toegewezen baan of het ophalen van een bal op een andere baan.

8.      LESGEVEN OP DE VOOR TOP TENNIS BESCHIKBARE BANEN

Voor tennisles is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Tennisschool en het Tenniscentrum Papendrecht.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van TOP een tennisleraar van een derde partij mee te nemen voor les op een gereserveerde/gehuurde baan.

9.      MATERIAAL GEBRUIK TIJDENS SPELEN

Op de baan mogen geen andere materialen aanwezig zijn dan noodzakelijk voor het spel. Tassen, kleding, rackets, losse ballen, enz. dienen geplaatst te worden op of achter de bankjes op de baan. Per baan mogen niet meer dan vier spelers aanwezig zijn m.u.v. lesbanen en tennisclinics.

10.    OVERTREDINGEN EN SANCTIES

Overtredingen van de huishoudelijke regels kunnen gemeld worden bij [email protected]. Het bestuur zal overtredingen beoordelen en eventuele sancties nemen. Denk daarbij aan het tijdelijk blokkeren van je speelrecht. 

11. Baanreglement TOP Tennis Papendrecht

Alle leden zijn verplicht zich aan onderstaand baanreglement te houden en aan schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van het Management team of de commissieleden. 

12. Toegang tot de banen
 • Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van TOP Tennis en hun introducés.
 • Ook als je lessen volgt (april tot oktober) bij Atvantage Tennisacademy moet je lid zijn van de vereniging om gebruik te mogen maken van de banen.
 • Op verzoek van een bestuurslid of een commissielid ben je verplicht je digitale ledenpas te tonen.  Je KNLTB digitale ledenpas staat in de KNLTB clubapp. Zorg voor een recente foto!

Niet leden kunnen een baan reserveren via meetandplay.nl 

Online reserveren en spelen op de banen

 • Er mag op geen enkele baan gespeeld worden als er sneeuw op de baan ligt en ten tijde van opdooi, of wanneer deze is gereserveerd voor onderhoud.
 • Je mag de baan op als je deze online hebt gereserveerd via de KNLTB Clubapp. Alle spelers staan vermeld in de reservering. Heb je een introducé dan voer je deze op als "introducé" in de reservering. De spelers op de baan moeten overeenkomen met de spelers in de reservering.
 • Je mag de baan op als niet-lid van TOP Tennis als je een reservering gemaakt hebt via meetandplay.nl of als introducé.
 • Als banen droog zijn (bij mooi weer) kan het voorkomen dat deze gesproeid moeten worden. Dit betekent dan dat je even moet wachten met spelen. De gravelbanen zijn doorgaans na 5 minuten weer bespeelbaar. Ook voorafgaand aan een tennistraining kan het noodzakelijk zijn dat er vooraf gesproeid moet worden. 

Verlaten van de baan ·      

 • De gravelbanen dienen altijd volledig geveegd te worden, ook achter de baseline. Dus ook tijdens de competitie, activiteiten of na de tennistraining. 
 • De gravelbanen dienen geveegd te worden zoals aangegeven op het sleepnetbordje.
 • Na het vegen de netten aan de beugel weer terughangen aan het hek.
 • Afval dient netjes in de aanwezige prullenbakken gedeponeerd te worden. Laat geen vuil achter op de baan.
13.     Openingstijden Tennispark en horeca zomerperiode

Tijdens het zomerseizoen zijn de volgende openingstijden van toepassing:

Het tennispark en de horeca zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 uur - 23:00 uur (tijdens activiteiten de openingstijden op basis van de activiteit)

Het tennispark is op zaterdag en zondag geopend van 08.30 uur tot 18.00 uur. De horeca is op zaterdag en zondag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur (tijdens activiteiten de openingstijden op basis van de activiteit)